יום שישי, 12 ביוני 2009


חוגגים את חגי ישראל בגולה

פורים שפילhttps://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=7b458445-ce28-4be9-b8b8-32e016d5d8de

בלינק דלעיל ניתן לקרוא חוברת בשם "את אחיי אנוכי מבקש" ובה פירוט היסטורי, כמו גם כרוניקה מקראית המתארת את השתלשלות האירועים שהובילו לפירוד בין שני חלקי עם ישראל וכן את העתיד הנכון לחלק הסמוי והאבוד של העם בנוסף לשני סיפורים אישיים.